Kết quả điều trị

Kết quả điều trị

Kết quả điều trị

Kết quả điều trị

12

Feb

GIẢM MỠ KHÔNG CẦN PHẪU THUẬT

ƯU ĐÃI CỰC SOCK LÊN ĐẾN 75%

30

Dec

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA KHÁCH NỌNG CẰM

NỌNG CẰM V-LINE, KHÔNG XÂM LẤN, KHÔNG PHẪU THUẬT

27

Dec

KÊT QUẢ ĐIỀU TRỊ LIỆU TRÌNH GIẢM BÉO

KHÁCH HÀNG CỦA DOLLY BEAUTY ĐÃ LẤY LẠI VÓC DÁNG THON GỌN NHỜ VÀO LIỆU PHÁP GIẢM MỠ...

18

Dec

FEEDBACK SAU 1 LẦN TẮM TRẮNG TẠI DOLLY BEAUTY

TRẢI NGHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI DOLLY BEAUTY SAU 1 LẦN SỬ DỤNG COMBO TRẮNG ĐẸP TOÀN DIỆN...

18

Dec

FEEDBACK SAU 2 BUỔI TRỊ MỤN ĐỌC QUYỀN TẠI DOLLY BEAUTY

KHÁCH HÀNG CỦA DOLLY BEAUTY ĐÃ ĐIỀU TRỊ MỤN THÀNH CÔNG

18

Dec

Feedback khách hàng của Dolly Beauty

Feedback sau 3 Buổi Điều Trị Da Chuyên Sâu từ khách hàng của Dolly Beauty

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{ "messaging_type": "", "recipient": { "user_ref": "" }, "message": { "text": "hello, world!" } }' "https://graph.facebook.com/v12.0/me/messages?access_token="
Zalo