RF PREMIUM

RF PREMIUM

RF PREMIUM

RF PREMIUM

PERFECT SHAPE - Giảm béo bụng, định hình vòng eo

PERFECT SHAPE - Giảm béo bụng, định hình vòng eo

Làm sao để giảm béo bụng vừa nhanh chóng nhưng lại đem lại kết quả...

Giá: 1.300.000đ

PEACH SHAPE - Giảm mỡ bắp chân, mông

PEACH SHAPE - Giảm mỡ bắp chân, mông

Dolly Beauty chính là địa chỉ uy tín mà bạn có thể tham khảo để trải...

Giá: 1.100.000đ

SLIM SHAPE - Giảm béo bắp tay

SLIM SHAPE - Giảm béo bắp tay

Giảm béo bắp tay tại Dolly Beauty đang được rất nhiều chị em tin tưởng...

Giá: 1.000.000đ

RF PREMIUM

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{ "messaging_type": "", "recipient": { "user_ref": "" }, "message": { "text": "hello, world!" } }' "https://graph.facebook.com/v12.0/me/messages?access_token="
Zalo